Behöver du vägassistans?

Hjälp Är Bara Ett Samtal Bort Med Vår Vägassistans

om-oss

Vägassistans

Vi på Einarssons Bärgning AB är tillgängliga för att hjälpa dig dygnet runt med vår professionella och pålitliga bärgning och vägassistans. Oavsett om du befinner dig i en nödsituation på vägen eller behöver hjälp med fordonet vid andra tillfällen, så kan du lita på att vi finns tillgängliga för att erbjuda dig den bästa möjliga hjälpen när som helst på dygnet.

TMA-skydd

På Einarssons Bärgning AB står vi gärna till tjänst för att hjälpa dig med olika typer av projekt och arbete på vägen, såsom installation av TMA-skydd för att öka säkerheten vid vägarbeten, linjemålning för att markera vägbanor och öka trafiksäkerheten, renhållning för att hålla vägarna rena och säkra för alla trafikanter, plogning under vintermånaderna för att säkerställa framkomlighet, samt byte av ljusarmaturer för att öka belysningen och förbättra trafiksäkerheten på natten. Vi har den erfarenhet och utrustning som krävs för att utföra dessa uppgifter på ett säkert och effektivt sätt.

TMA